SamosprávaZväčšiť mapu
počítadlo.abz.cz
Obecný úrad

Prosiek 57
032 23 Liptovská Sielnica

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7:00 - 17:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 12:00

Tel:
044 / 559 72 43
Fax:
044 / 559 72 43
Email:
prosiek@stonline.sk
ouprosiek.starosta@gmail.com
Web:
www.prosiek.ocu.sk

Okres:
Liptovský Mikuláš
IČO:
00315729
DIČ:
2020581651
Číslo účtu:
SK78 0200 0000 0000 2822 2342
BIC:
SUBASKBX
Počet obyvateľov:
202
Rozloha:
1265 ha

Starosta:
Mgr Peter Hamráček Smer-SD, +421 918 947 475 dostupný v popoludňajších hodinách

Úradné hodiny:
Pondelok - 16:00 - 18:00, Utorok - 16:00 -18:00

Poslanci:
Ing. Martin Vozár Smer-SD
Roman Švárny Smer-SD,
Miroslav Švárny Smer-SD,
Ing. Peter Žák NEKA,
Peter Majerčiak Smer-SD,


Obvody poslancov podľa domov - volebné obdobie 2018-2022

Obvod č. 1
Švárny Roman

Finik Peter
Ježík Ján
Kiebel Dušan
Kováčik Jozef
Klinka Ľubomír
Tuková Melánia
Piatka Milan
Gažová Zuzana
Mičuda Ivan
Mičudová Katrína
Madliaková Jana
Trnovský Ivan
Šlauka Milan
Majdiak Blažej
Majerčiaková Andrea
Guráň Dušan
Majerčiak Peter
Sálus Pavel
Dragan Ivan
Sálus Peter
Švárny Miroslav
Obvod č. 2
Švárny Miroslav

Kubík Marián
Guráňová Janka
Habáň Igor
Bachan Juraj
Čupková Danuša
Majerčíková Božena
Maťková Eva
rod. dom Sekej
Chudý Marián
Proč Miroslav
Vozár Milan
Švárny Roman
Tuka Peter
Katarína Stašová
Mičáň Martin
Nebusová Barbora
Štefka Pavel
Vozár Jaroslav
Hamráček Peter
Pagáčová Mária
Kuska Peter
Škvarek Ján
Hrbček Vladimír
Lukášik Jaromír
Obvod č. 3
Majerčiak Peter

Záborský Peter
Sviteková Libuša
Macko Jaroslav
Jendrušák Ján ml.
Hrča Branislav
Sermeková Anna
Mičudová Marta
Hálková Blažena
Klocok Milan
Majerčiaková Emília
Sviteková Elena
Majerčiak Rudolf
Sekan Peter
Sekanová Viera
Trnovský Martin
Muríň Juraj
Piatka Ján
Zápotočný Juraj
Hugáň Tibor
Šimko František
Kulina Ivan
Krška Daniel
Jendrušák Ján st.
Medžo Štefan
Obvod č. 4
Ing. Martin Vozár

Krkošková Zuzana
Tomíček František
Jurenka Štefan
Uhrík Ľudovít
Draganová Želmíra
Pagáč Ján
Trnovský Marián
Kollárová Janka
Žák Peter
Císarová Ľubica
Hvorková Eva
Wurfel
Majdiaková Mária
Mikita Miroslav
Majerčiak Ivan
Sekej Vladimír
Uhrík Jozef
Trnovský Ján
Nemček Viliam
Mičuda Pavel
Joób Peter
Čenščák Ján
Chomo Lukáš
Obvod č. 5
Ing. Peter Žák

Běhálek Vojtěch
Hlavatý Jaroslav
Fedák Ján
Vyparina Ján
Taraba Pavel
Paprčiak Štefan
Konvit Martin
Dzuroška Vladimír
Šutliak Stanislav
Fajčíková Marta
Madliak Vladimír
Majerčiak Miroslav
Abbasová Gabriela
Orieška Marián
Majerčiak Jozef
Mráz Ivan
Žák Ján
Nápravníková Monika
Juríková Magda
Piatková Blanka
Vozárová Božena
Guráň Dezider
Madliaková Žofia
Hatala
časť obce Zádiel

Územný plán obce

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Intravilán

Extravilán

Záväzná časť