Školstvo


Materská škola, Prosiek, Prosiek 50

Telefón: 044 / 5597295

E-mail: prosiek@stonline.sk

Webovska stránka MŠ


Z histórie školstva v obci Prosiek