Oznamy

Mimoriadne zasadnutie OZ
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1, druhá veta zák.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek
na obdobie 2019 – 2025
OZ v Prosieku v zmysle § 18a, ods. 2 zákona

Pozvánka OZ
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák.

Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra
Predchádzajúca voľba bola neplatná pre nesplnenie podmienok zákonnosti, preto obecné zastupiteľstvo v Prosieku zrušilo uznesenie 13/2019 a vyhlásilo novú volbu na kontrolóra obce.

Pozvánka na zasadnutie OZ
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák.

Čo s elktroodpadom a ostatným nebezpečným odpadom.
Pýtate sa čo s nebezpečným odpadom. V obci Prosiek nemáme zberný dvor a keďže obec nesmie zo zákona narábať s nebezpečným odpadom je tu možnosť, ktorú ponúka spoločnosť OZO, a.s.

Zasadnutie OZ
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]