Oznamy

Deň matiek
Materská láska nepozná hraníc! Je ako fontána, ktorej prameň nikdy nevyschne.

Pozvánka na zasadnutie OZ
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990

Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek
na obdobie 2019 – 2025
OZ v Prosieku v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č.

Zasadnutie OZ
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR

Výberové konanie na riaditeľku MŠ
Obec Prosiek v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

Pozvánka na zasadnutie OZ
P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák.

Zber odpadov (zberný dvor)
Zber odpadov
Zariadenie na zhodnotenie odpadov
Odoberáme:
Veľkoobjemový

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [7]