Oznamy

Územný plán obce Prosiek - zmeny a doplnky č.1
Obec Prosiek oznamuje širokej verejnosti, že Územný plán obce Prosiek - zmeny a doplnky č.1 je k nahliadnutiu na

Pozvánka na zasadnutie OZ
DECEMBER 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ
Starosta obce Prosiek
V Prosieku, dňa 1.11.2018
P o z v á n k a

V súlade s

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.7..2018
Starosta obce Prosiek
V Prosieku, dňa 27.7.2018
P o z v á n k a

V súlade s

Výberové konanie na riaditeľku MŠ
Obec Prosiek v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

Pozvánka na zasadnutie OZ 8.6.2018
Starosta obce Prosiek V Prosieku,
dňa 8.6.2018
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením

Zvolanie obecného zastupiteľstva
Starosta obce Prosiek
V Prosieku, dňa 13.12.2017
P o z v á n k a

V súlade s

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]