Oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ 2.11.2017
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. zvolávam zasadnutie pléna OZ, ktoré sa uskutoční
dňa 2.11.2017 /štvrtok/ o 17:30 hod.

Pozvánka na zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam m imoriadne zasadnutie

Pozvánka na zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie pléna obecného zastupiteľstva,

Výzva na výberové konanie
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obecné zastupiteľstvo Prosiek vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu kuchyne v priestoroch kultúrneho domu v Prosieku.


Obec

Pozvánka na zasadnutie OZ Prosiek
Obec Prosiek
P O Z V Á N K A
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie pléna obecného

Vylepšenie web stránky obce
Návštevníci našej web stránky môžu od dnes 26.4.2017 sa stretnúť s novou službou. Táto služba je umiestnená pod položkou

Asfaltovanie cesty do obce Prosiek
Od 11.4. do 17.4. bude premávka do našej obce obmedzená z dôvodu kladenia nového asfaltového koberca zo Zádiela. Dĺžka

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]