Oznamy

Územný plán obce Prosiek - zmeny a doplnky č.1

Obec Prosiek oznamuje širokej verejnosti, že Územný plán obce Prosiek - zmeny a doplnky č.1 je k nahliadnutiu na obecnom úrade v úradných hodinách. Svoje pripomienky k danému dokumentu môžete podávať na obecnom úrade.