Všeobecné záväzné nariadenia obce

VZN 2018
Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku
pdf 2_2018 o parkovaní v obci
pdf 1/2018 VZN o umiestňovaní reklám na území obce
VZN 2016
Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku
VZN 2017
Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku
pdf 2/2017_O cenách služieb a nájmoch
pdf 1/2017 Výhláška o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ