Aktuality

Projekt "Pod gaštanom" podporil aj Žilinský samosprávny kraj.

V roku 2019 bol v našej obci spustený projekt "Pod gaštanom". Myšlienka projektu bola vybudovať v centre obce zónu oddychu a kultúry. Myšlienka sa spojila s realizáciou a park nadobudol svoju kontúru. V parku boli osadené dreviny s jedlými plodmi, lavičky na oddych. Na projekte sa podieľal Žilinský samosprávny kraj finančnou dotáciou a Obec Prosiek, ktorá tento projekt spolufinacovala. I keď to dnes nie je vidieť, veríme, že toto dielo na jar sa ukáže v plnej kráse. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto dielu.