Aktuality

Obec nemá starostu

Piatok 13. januára v našej obci bol naozaj divný. Večer o 18:00 hodine sa v "zasadačke" obecného úradu konalo verejné zasadnutie občanov obce s poslancami a starostom obce. Po úvodnom monológu pána starostu, kedy hodnotil uplynulé obdobie, sa v zasadacej miestnosti strhla búrlivá diskusia v závere ktorej p. starosta Ing. Ivan Trnovský verejne sa vzdal mandátu starostu obce. Ako dôvod uviedol zlyhanie komunikácie s poslancami.