Aktuality

Nový zástupca starostu

Dňa 18. januára sa zišlo obecné zastupiteľstvo, aby tak spoločne reagovalo na vzniknutú situáciu v obci. Na zasadnutí sa oficiálne vzdal zastupovania starostu poslanec p. Jaroslav Pagáč. Následne poslanci obce pristúpili k voľbe nového zástupcu a jednohlasne zvolili p. poslanca Miroslava Švárneho. Zároveň ho zastupiteľstvo obce poverilo zaslaním žiadosti predsedovi NRSR o vyhlásenie nových volieb na starostu obce. V obci tak bolo ukončené päťdňové bezvládie. Novému zástupcovi prajeme veľa síl a aby nás šťastne doviedol až k novým predčasným voľbám.