Aktuality

Novinky z rokovania OZ v Prosieku

V najbližšej dobe sa začne kultúrny dom vynovovať. Do nového šatu by sa mala zaodiať kuchynka. Bude položená nová dlažba a plánuje sa jej rozšírenie o priestor terajšej knižnice. Knižnica by sa mala presťahovať do nových priestoroch o ktorých v najbližšej dobe rozhodne obecné zastupiteľstvo. Jednou z aktivít do ktorej sa môžu zapojiť aj naši spoluobčania bude rozhodnúť o umiestnení drevenej sochy "hrabačky". V najbližšej dobe dostanete do schránok leták kde budete mať možnosť určiť miesto spočinutia tejto sochy. Anketa bude ukončená 15.3.2017. Veríme, že v lete sa budeme môcť tešiť z novej kuchynky a našu obec bude zdobiť ďalšia socha.