Aktuality

Obec ma hlavného kontrolóra obce

Po dlhom obdoby neuspešných vyziev obec Prosiek má kontrolóra obce. Posledným kontrolórom obce bol p. Ing. Ivan Trnovský. Od 2.3.2017 bol volbou jednohlasne poslancami zvolený nový kontrolór obce p. JUDr. Juraj Bachan. Novému kontrolórovi prajeme jastrabí zrak a zdravý úsudok pri vykonávaní jeho funkcie.