Aktuality

Nová budova v obci

V obci Prosiek pribudne nová stavba. Stará hasičská zbrojnica už bola primalá, preto bolo potrebné premýšľať nad novými priestormi. Obecné zastupiteľstvo ešte koncom roka 2017 rozhodlo, že zakúpime pre tieto účely plechový hangár v ktorom bude umiestnená hasičská zbrojnica, sklad a dreváreň. V marci tohto roka starosta obce poveril týmto projektom p. Petra Majerčiaka a p. Romana Švárneho. 28. mája začal projekt naberať konkrétne kontúry a ako prvé sa vybetónovala platňa pod hangár. Hlavným majstrom bol p. Pavel Štefka. Všetkým brigádnikom ktorí prispeli svojou pomocou pri betónovaní platne ďakujeme.
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku