Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenia 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf uznesenia zo 14.1.2020
pdf uznesenia 20.2.2020
pdf uznesenia 26.5.2020
pdf uznesenia 27.5.2020
pdf uznesenia 29.6.2020
Zápisnice zo zasadania OZ 2020
pdf Záspisnica č. 01/2020 zo zasadnutia 14.01.2020
pdf Záspisnica č. 02/2020 zo zasadnutia 20.02.2020
pdf Záspisnica č. 03/2020 zo zasadnutia 19.5.2020
pdf Zápisnica č. 4/2020 zo zasadnutia 26.5.2020
pdf Zápisnica č. 5/2020 zo zasadnutia 27.5.2020
pdf Zápisnica č. 6/2020 zo zasadnutia 29 6.2020
Zápisnice zo zasadania OZ 2019
pdf Zasadnutie 1/2019
pdf Zasadnutie 2/2019
pdf zasadnutie 3/2019
pdf Zasadnutie 4/2019
pdf Zasadnutie 5/2019
pdf Zasadnutie 7/2019
pdf Zasadnutie 9/2019
pdf Zasadnutie 10/2019
pdf Zasadnutie 11/2019
pdf Zasadnutie 12/2019
Zápisnice 2018
Zápisnice z rokovaní OZ
pdf Zápisnica z OZ 22.1.
pdf Zápisnica OZ z 16.4.
pdf Zápisnica OZ z 7.5.
pdf Zápisnica z 21.5.
Zápisnice 2017
Zápisnice z rokovaní OZ
pdf Zasadnutie 1/13. 01. 2017
pdf Zasadnutie 2/18. 01. 2017
pdf Zasadnutie 3/24. 01. 2017
pdf Zasadnutie 4/07.02.2017
pdf Zasadnutie 5/01. 03. 2017
pdf Volba kontrolora obce z 01.03.2017
pdf Zasadnutie 6/3.4.2017
pdf Zasadnutie 7/11. 05. 2017
pdf Zasadnutie 8/5.6.2017
pdf Zasadnutie 9/17.7.2017
pdf Zasadnutie 10/7.8.2017
pdf Zasadnutie 11/22.8.2017
pdf Zasadnutie 12/18.9.2017
pdf Zápisnica z 9.10.
pdf Zápisnica z 17.10.
pdf Zápisnica z 2.11.
pdf Zápisnica z 18.12.
Zápisnice 2016
Zápisnice z rokovaní OZ
docx Zasadnutie 1/24. 02. 2016
pdf Zasadnutie 2/25. 04. 2016
docx Zasadnutie 3/02. 06. 2016
pdf Zasadnutie 4/17. 08. 2016
pdf Zasadnutie 5/20. 09. 2016
pdf Zasadnutie 6/24. 10. 2016
pdf Zasadnutie 7/29. 11. 2016
Zápisnice 2015
Zápisnica z rokovaní OZ
doc Zasadnutie 1/16. 01. 2015
doc Zasadnutie 2/20. 02. 2015
doc Zasadnutie 3/06. 03. 2015
doc Zasadanie 4/27. 03. 2015 (mimoriadne)
doc Zasadnutie 5/10. 04. 2015
doc Zasadnutie 6/25. 05. 2015
doc Zasadnutie 7/25. 06. 2015
pdf Zasadnutie 8/24. 08. 2015
pdf Zasadnutie 9/12. 10. 2015
pdf Zasadnutie 10/20. 11. 2015 (verejné zhromaždenie občanov)
Zápisnice 2014
Zápisnice z rokovaní OZ
doc Zasadnutie 1/28. 11. 2014
doc Zasadnutie 2/11. 12. 2014