Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zápisnice zo zasadania OZ 2020
pdf Záspisnica č. 01/2020 zo zasadnutia 14.01.2020
pdf Záspisnica č. 02/2020 zo zasadnutia 20.02.2020
Zápisnice zo zasadania OZ 2019
pdf Zasadnutie 1/2019
pdf Zasadnutie 2/2019
pdf zasadnutie 3/2019
pdf Zasadnutie 4/2019
pdf Zasadnutie 5/2019
pdf Zasadnutie 7/2019
pdf Zasadnutie 9/2019
pdf Zasadnutie 10/2019
pdf Zasadnutie 11/2019
pdf Zasadnutie 12/2019
Zápisnice 2018
Zápisnice z rokovaní OZ
pdf Zápisnica z OZ 22.1.
pdf Zápisnica OZ z 16.4.
pdf Zápisnica OZ z 7.5.
pdf Zápisnica z 21.5.
Zápisnice 2017
Zápisnice z rokovaní OZ
pdf Zasadnutie 1/13. 01. 2017
pdf Zasadnutie 2/18. 01. 2017
pdf Zasadnutie 3/24. 01. 2017
pdf Zasadnutie 4/07.02.2017
pdf Zasadnutie 5/01. 03. 2017
pdf Volba kontrolora obce z 01.03.2017
pdf Zasadnutie 6/3.4.2017
pdf Zasadnutie 7/11. 05. 2017
pdf Zasadnutie 8/5.6.2017
pdf Zasadnutie 9/17.7.2017
pdf Zasadnutie 10/7.8.2017
pdf Zasadnutie 11/22.8.2017
pdf Zasadnutie 12/18.9.2017
pdf Zápisnica z 9.10.
pdf Zápisnica z 17.10.
pdf Zápisnica z 2.11.
pdf Zápisnica z 18.12.
Zápisnice 2016
Zápisnice z rokovaní OZ
docx Zasadnutie 1/24. 02. 2016
pdf Zasadnutie 2/25. 04. 2016
docx Zasadnutie 3/02. 06. 2016
pdf Zasadnutie 4/17. 08. 2016
pdf Zasadnutie 5/20. 09. 2016
pdf Zasadnutie 6/24. 10. 2016
pdf Zasadnutie 7/29. 11. 2016
Zápisnice 2015
Zápisnica z rokovaní OZ
doc Zasadnutie 1/16. 01. 2015
doc Zasadnutie 2/20. 02. 2015
doc Zasadnutie 3/06. 03. 2015
doc Zasadanie 4/27. 03. 2015 (mimoriadne)
doc Zasadnutie 5/10. 04. 2015
doc Zasadnutie 6/25. 05. 2015
doc Zasadnutie 7/25. 06. 2015
pdf Zasadnutie 8/24. 08. 2015
pdf Zasadnutie 9/12. 10. 2015
pdf Zasadnutie 10/20. 11. 2015 (verejné zhromaždenie občanov)
Zápisnice 2014
Zápisnice z rokovaní OZ
doc Zasadnutie 1/28. 11. 2014
doc Zasadnutie 2/11. 12. 2014