Oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ
Starosta obce Prosiek
V Prosieku, dňa 1.11.2018
P o z v á n k a

V súlade s

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.7..2018
Starosta obce Prosiek
V Prosieku, dňa 27.7.2018
P o z v á n k a

V súlade s

Výberové konanie na riaditeľku MŠ
Obec Prosiek v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

Pozvánka na zasadnutie OZ 8.6.2018
Starosta obce Prosiek V Prosieku,
dňa 8.6.2018
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením

Zvolanie obecného zastupiteľstva
Starosta obce Prosiek
V Prosieku, dňa 13.12.2017
P o z v á n k a

V súlade s

Pozvánka na zasadnutie OZ 2.11.2017
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. zvolávam zasadnutie pléna OZ, ktoré sa uskutoční
dňa 2.11.2017 /štvrtok/ o 17:30 hod.

Pozvánka na zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam m imoriadne zasadnutie

1   |   2   |   3      »