Oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ 2/2020
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák.

Vyhlásenie dňa volby hlavného kontrolóra obce Prosiek
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 24.03.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 1/2020
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák.

Pozvanka na zasadnutie OZ
P o z v á n k a


V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR

Pozvanka na zasadnutie OZ
P o z v á n k a


V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR

Pozvanka na zasadnutie OZ
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák.

Oznámenie o začatí stavebných prác - zahustenie TS Vyšný Koniec
Oznamujem Vám, že dňa 8.10.2019 došlo k odovzdaniu staveniska: Prosiek - Vyšný Koniec - zahustenie TS Výšný koniec
Stavba bude

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]