Oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie pléna obecného zastupiteľstva,

Výzva na výberové konanie
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obecné zastupiteľstvo Prosiek vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu kuchyne v priestoroch kultúrneho domu v Prosieku.


Obec

Pozvánka na zasadnutie OZ Prosiek
Obec Prosiek
P O Z V Á N K A
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie pléna obecného

Vylepšenie web stránky obce
Návštevníci našej web stránky môžu od dnes 26.4.2017 sa stretnúť s novou službou. Táto služba je umiestnená pod položkou

Asfaltovanie cesty do obce Prosiek
Od 11.4. do 17.4. bude premávka do našej obce obmedzená z dôvodu kladenia nového asfaltového koberca zo Zádiela. Dĺžka

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
Dňa 3. apríla 2017 o 18:00 hodine v kancelárii OcÚ Prosiek sa uskutoční zasadnutie pléna Obecného zastupiteľstva.
Program:
1. otvorenie a

Pozvánka na karneval (09.02.2017)
Tak ako každý rok aj v tomto roku v našej obci bude karneval.

«      1   |   2   |   3      »