Aktuality

"Hrabačka" už má svoje miesto.

Obec Prosiek je vlastníkom sochy, ktorú chce v najbližšej dobe osadiť na priestranstvo obce. Možnosť nájsť jej vhodné miesto dostali aj občania obce keď boli anketou vyzvaný pomôcť ho vybrať. Dnes už poznáme výsledky tejto ankety. Desať ľudí zdieľa názor, že socha by mala byť umiestnená pred obecný úrad. Taký istý počet občanov by ju rado videli pod dolinou na parkovisku, jeden občan by ju predal a dvaja by ju umiestnili pred miestny obchod Jednota. Dvaja ponechali hlas rôzne. Po siahodlhej diskusii obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo, že sa priklonia k názoru sochu umiestniť na parkovisku pred Prosieckou dolinou. Tak v utorok 11. apríla poobede, ak bude pekné počasie sa po dvoch rokoch dočká socha "hrabačky" svojho miesta a bude zdobiť našu obec presnejšie jej okolie.