Aktuality

Zlepšenie komunikácie s obecným zastupiteľstvom

Od 26.4.2017 na web stránke obce bol spustený kontaktný formulár prostredníctvom ktorého bude možné s obcou komunikovať aj v elektronickej forme. Kontaktný formulár je umiestnený v položke "Napíšte nám". Stačí ho vypísať a odoslať. Podnety a otázky občanov budu prednášané správcom web stránky pri najbližšom zastupiteľstve po vypísaní a odoslaní kontaktného formulára a následne občania prostredníctvom elektronickej pošty dostanú odpoveď. Myslím si, že to bude ďalší krok k občanom našej obce a verím, že mailová schránka nebude zívať prázdnotou.