Dokumenty

Vzor žiadosti

Žiadosť o výrub stromov
Ohlásenie drobnej stavby

Povinné zverejňovanie dokumentov podľa zákona č. 546/2010 Z.z.