Z denníka starostu

Získanie finančných prostriedkov
V polovičke mája obec Prosiek získala finančný príspevok na projekt "Pod gaštanom"

Valné zhromaždenie LVS
30. mája som sa zúčastnil valného zhromaždenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Na valnom zhromaždení sa nám predstavil nový generálny riaditeľ

Zápis budovy na list vlastníctva
Budova zapísaná na list vlastníctva po šesťdesiatich rokov.